GZ18090800241 社保缴费历史查询问题 廖文辉 2018-10-17
     GZ18080600287 关于海珠区南华中路兰庭御园附近民居蚊患 黎少雯 2018-10-17
     GZ18092300226 关于晓港东马路小学整体搬迁项目投诉 曾勇 2018-10-17
     GZ18061300293 反映居住证办理的问题 黎佩珊 2018-09-06
     GZ18070203102 乱装烟道、油烟直排电梯间井道扰民 温熙 2018-09-06